Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Lévi-Strauss: el mètode estructural

«N. Trubetzkoy, [...] redueix en suma el mètode fonològic a quatre passos fonamentals:

1) en primer lloc, la fonologia passa de l'estudi dels fenòmens lingüístics conscients al de la seva estructura inconscient;

2) refusa tractar els termes com entitats independents, i pren com a base d'anàlisis, per contra, les relacions entre els termes;

3) introdueix la noció de sistema: «la fonologia actual no es limita a declarar que els fonemes són sempre membres d'un sistema: mostra sistemes fonològics concrets i posa en evidència la seva estructura»;

4) en fi, busca descobrir lleis generals ja sigui que les trobi per inducció, o bé «deduint-les lògicament, cosa que els atorga un caràcter absolut».

A l'estudi dels problemes de parentesc (i sens dubte també a l'estudi d'altres problemes), el sociòleg es troba en una situació formalment semblant a la del lingüista fonòleg:

1) com els fonemes, els termes de parentesc són elements de significació;

2) com ells, adquireixen aquesta significació només a condició d'integrar-se en sistemes;

3) els «sistemes de parentesc», com els sistemes fonològics, són elaborats per l'esperit en el pla del pensament inconscient;

4) la recurrència, en fi, en regions del món allunyades unes d'altres i en societats profundament diferents, de formes de parentesc, regles de matrimoni, actituds semblants prescrites entre cert tipus de parents, etc., permeten creure que tant en un cas com en un altre, els fenòmens observables resulten del joc de lleis generals, però ocultes. El problema es pot formular, llavors, de la següent manera: en un altre ordre de realitat, els fenòmens de parentesc són fenòmens del mateix tipus que els fenòmens lingüístics .

_________________________________________________

Antropología estructural, Eudeba, Buenos Aires 1970. p.31-32.

 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.