Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Aquest principi -diu Reichenbach- determina la veritat de les teories científiques; eliminar-lo de la ciència significaria ni més ni menys que privar a aquesta de la possibilitat de decidir sobre la veritat o falsedat de les seves teories; és evident que sense ell la ciència perdria el dret de distingir les seves teories de les creacions fantàstiques i arbitràries de la imaginació del poeta. [...]

Hem descrit [...] el principi d'inducció com el mitjà pel qual la ciència decideix sobre la veritat. Per ser més exactes, hauríem de dir que serveix per decidir sobre la probabilitat: perquè no li és donat a la ciència arribar a la veritat ni a la falsedat..., els enunciats científics poden aconseguir únicament graus continus de probabilitat, els límits superior e inferior dels quals, inabastables, són la veritat i la falsedat.

______________________________________________________________________

Citat per Popper en  La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 1977, p. 28-29.
 
 

Versió en castellà

Este principio -dice Reichenbach- determina la verdad de las teorías científicas; eliminarlo de la ciencia significaría nada menos que privar a ésta de la posibilidad de decidir sobre la verdad o falsedad de sus teorías; es evidente que sin él la ciencia perdería el derecho de distinguir sus teorías de las creaciones fantásticas y arbitrarias de la imaginación del poeta. [...]

 

Hemos descrito [...] el principio de inducción como el medio por el que la ciencia decide sobre la verdad. Para ser más exactos, deberíamos decir que sirve para decidir sobre la probabilidad: pues no le es dado a la ciencia llegar a la verdad ni a la falsedad..., los enunciados científicos pueden alcanzar únicamente grados continuos de probabilidad, cuyos límites superior e inferior, inalcanzables, son la verdad y la falsedad.

______________________________________________________________________

Citado por Popper en La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 1977, p. 28-29.

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.