Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

veritat: teoria de la coherència de la veritat. EPIST.

Teoria de la veritat, principalment mantinguda en les ciències formals i en els sistemes axiomàtics, segons la qual una proposició o enunciat és vertader quan és compatible amb un conjunt coherent de proposicions o enunciats, o deduïble dels axiomes. Així, per exemple, la veritat del teorema de Pitàgores resideix en primer terme, no en la seva aplicabilitat a la realitat, sinó en el fet de ser una conseqüència deductiva dels axiomes i postulats d'Euclides; referit a un altre conjunt d’axiomes podria ser fals o buit de significat. Es tracta d’un cas concret d’aplicació de les propietats de consistència (el conjunt de axiomes no porta lògicament a una contradicció) i completud (tota proposició o teorema del sistema és deduïble dels seus axiomes), que exhibeixen paradigmàticament els sistemes axiomàtics. Quan aquest criteri de veritat s’aplica a altres àmbits, no merament formals, el conjunt d'enunciats al·ludit és el conjunt dels enunciats que es consideren vertaders. En la història de la filosofia Hegel destaca com el defensor d'aquesta teoria amb la seva afirmació segons la qual «la veritat és el tot».

Així, doncs, segons aquesta teoria, una proposició no és verdadera perquè es correspongui amb la realitat (com defensa la teoria de la veritat com a correspondència), sinó que ho és perquè és coherent o consistent amb el conjunt de totes les altres proposicions que es consideren verdaderes. Al separar-se de la teoria de la veritat com a correspondència pretén evitar el problema d’haver de comparar entre dues coses de naturalesa diferents, és a dir, evita comparar les proposicions (que poden ser verdaderes o falses) amb la realitat, ja que aquesta comparació caldria efectuar-la necessàriament des d’un tercer punt de referència, i quin podria ser fora de les proposicions i de la realitat?. No obstant això, aquesta teoria presenta altres problemes.

Problemes de la teoria de la veritat com a coherència

 


veritat: termes relacionats
  certesa veritat formal
  criteri de veritat veritat lògica
  modalitats alètiques veritat necessària
  Tarski, A. veritat pragmàtica
  valor de veritat veritat sintètica
  veritat veritat, teoria semàntica de la
  veritat analítica veritats de raó
  veritat com a coherència veritats eternes
  veritat com a consens verificabilitat
  veritat com a correspondència veritativo-funcional
  veritat com a redundància versemblança
  veritat conceptual verum ipsum factum
  veritat com a utilitat  
 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.