5.473 [...] Tot el que en lògica és possible, està també permès. («Sòcrates és idèntic» no vol dir res, perquè no hi ha cap propietat que s'anomeni «idèntic». Tal proposició no té sentit perquè no havíem establert cap determinació arbitrària, però no perquè el símbol sigui en i per si mateix il·lícit).

5.4733 Frege diu: Tota proposició legítimament construïda ha de tenir un sentit: i jo dic: Tota proposició possible està legítimament construïda, i si no té sentit això es deu únicament que no li hem donat un significat a qualsevol de les seves parts constitutives.

(Encara que creguem haver-li ho donat).

Així «Sòcrates és idèntic» no diu res, perquè no havíem donat cap significat a la paraula «idèntic» com a adjectiu.

__________________________________________________________________

L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid 1973, p. 139,141.

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.