6.41 El sentit del món ha de quedar fora del món. En el món tot és com és i succeeix com succeeix: en ell no hi ha cap valor, i encara que n'hi hagués no tindria cap valor.

Si hi ha un valor que tingui valor, ha de quedar fora de tot el que ocorre i de tot ser-així. Perquè tot el que ocorre i tot ser-així són casuals.

El que ho fa no casual no pot quedar en el món, perquè d'una altra manera seria al seu torn casual.

Ha de quedar fora del món.

6.42 Per tant, tampoc pot haver-hi proposicions d'ètica, [...]

6.421 És clar que l'ètica no es pot expressar.

L'ètica és transcendental.

(Ètica i estètica són el mateix.)

______________________________________________________________

L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid 1973, p. 197.
 
 
 

Versió en castellà

6.41 El sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. En el mundo todo es como es y sucede como sucede: en él no hay ningún valor, y aunque lo hubiese no tendría ningún valor.

Si hay un valor que tenga valor, debe quedar fuera de todo lo que ocurre y de todo ser-así. Pues todo lo que ocurre y todo ser-así son casuales.

Lo que lo hace no casual no puede quedar en el mundo, pues de otro modo sería a su vez casual.

Debe quedar fuera del mundo.

6.42 Por lo tanto, tampoco puede haber proposiciones de ética, [...]

6.421 Es claro que la ética no se puede expresar.

La ética es trascendental.

(Ética y estética son lo mismo.)

______________________________________________________________

L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid 1973, p. 197.

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.