Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Obres d'Aristòtil

Obres:

Aristotelis Opera edidit Academia regia Borussia, G. Reimer, Berlín 1831-1870. I-II: Aristoteles Graece, ed. por I. Bekker, a dos columnas (a y b); III: Aristoteles latine (reed. 1931); IV: Scholia in Aristotelem, ed. por C.A. Brandis; V: Aristotelis Fragmenta, ed. por V. Rose; Scholia in Aristotelem, de Usener, e Index aristotelicus, de H. Bonitz. Reedición dir. por O. Gigon, Berlín 1960-1961.

W.D. Ross (ed.), Aristotle’s Metaphysics, 2 vols., Oxford University Press, Oxford 1924, 1958.

W. Jaeger, Metaphysica, Oxford University Press, Oxford 1957.

Hi ha edicions importants en col·leccions clàssiques com: «Collection des Universités de France», «Oxford Classical Texts», «The Loeb Classical Library».


L’obra escrita d'Aristòtil es pot dividir en tres grups: escrits populars escrits en forma de diàleg; materials per als tractats científics, i obres científiques. Llevat de la Constitució d'Atenes (única de les obres conservada de les 158 descripcions de constitucions gregues), tots els escrits conservats pertanyen al tercer grup. Els diàlegs són de l’època de l'Acadèmia; Diògenes Laerci en cita dinou títols, entre els quals: Protrèptic, Sobre la filosofia i Sobre la monarquia. Totes les següents són obres científiques, de l’època de maduresa. L'Órganon és el conjunt dels tractats de lògica. Per altra part, són obres de filosofia natural: Física, Del cel, De la generació i de la destrucció i Dels meteors. Del món és probablement apòcrifa. Sobre psicologia: De l’ànima i els tractats que reberen després el títol col·lectiu de Parva naturalia. D'història natural: Història dels animals, De les parts dels animals, Del moviment dels animals i De la generació dels animals. Segueixen alguns tractats apòcrifs sobre qüestions matemàtiques, òptiques, musicals i fisiològiques. La Metafísica tracta de les qüestions més generals. La moral és recollida en tres tractats: l'Ètica a Nicòmac, la Gran Moral i l'Ètica a Eudem. Finalment hi ha la Política, la Retòrica i la Poètica. Es conserven també, algunes cartes i poemes.

(Veure la llista de les obres del corpus aristotelicum).

Traduccions al català:

Hi ha diverses traduccions en l'editorial Alpha, en les col·leccions Bernat Metge i Escriptors grecs. En aquesta editorial estan traduïdes les obres següents: Constitució d'Atenes, Poètica, Ètica nicomaquea, Història dels animals, Categories, Questions mecàniques.

l'Ètica a Nicòmac també està traduïda pel Servei de Publicacions de la Universitat de València.

Hi ha una edició del Casal del Mestre de Santa Coloma d'una Antologia de textos aristotèlics.

Edicions 62 ha traduït la Retòrica i Poètica.

Traduccions al castellà:

Obras de Aristóteles, ed. per D. Patricio de Azcárate, 10 vols., Medina y Navarro, Madrid 1874.

Obras completas de Aristóteles, ed. per F. Gallach Palés, Nueva Biblioteca Filosófica, 12 vols., Madrid 1931-1934.

Obras, a cargo de F. de P. Samaranch, Aguilar, Madrid 1964, 1973.

Ética a Nicómaco, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1970, 2ª ed.

La constitución de Atenas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1970, 2ª ed.

Retórica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1971, 2ª ed.

Acerca del alma, Gredos, Madrid 1978.

Tratados de lógica (Organon), Gredos, Madrid 1982.

Poética, Editora Nacional, Madrid 1982, 2ª ed.

Parva Naturalia, Alianza, Madrid 1993.

Metafísica, Gredos, Madrid 1994; Espasa Calpe, Madrid 1988, 12ª ed.

Política, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1970, 2ª ed., Alianza, Madrid 1994.

Física, Gredos, Madrid 1995.


 


 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.