Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Immanuel Kant: allò sublim

Però quan anomenem una cosa, no sols gran, sinó gran de totes maneres, absolutament, en tot respecte (sobre tota comparació), és a dir, sublim, es veu tot seguit que no consentim a buscar per a ella, fora d'ella, una mesura que li convingui, sinó només consentim a buscar-la dins d'ella.

És una magnitud que només a si mateixa és igual. D'aquí s'infereix que s'ha de buscar allò sublim, no en les coses de la natura, sinó només en les nostres idees; determinar, emperò, en quina d'elles es troba, hem de deixar-ho per a la deducció.

La definició anterior pot expressar-se també així: Sublim és allò en comparació amb el qual tota altra cosa és petita. Es veu fàcilment per això que res pot donar-se en la natura, per molt gran que ho jutgem, que no pugui, considerat en una altra relació, ser rebaixat fins a l'infinitament petit, i, al revés res tan petit que no pugui, en comparació amb mesures més petites encara, ampliar-se en la nostra imaginació fins a la grandària d'un món. El telescopi ens ha donat una rica matèria per fer la primera observació; el microscopi, per a la segona. Res, per tant, del que pugui ser objecte dels sentits pot anomenar-se sublim, considerant-ho d'aquesta manera. Però justament perquè en la nostra imaginació hi ha una tendència a progressar en l'infinit i en la nostra raó una pretensió a totalitat absoluta, com a idea real, per això aquesta mateixa inacomodació de la nostra facultat d'apreciar les magnituds de les coses en el món sensible és, per a aquesta idea, el despertar del sentiment d'una facultat suprasensible en nosaltres i l'ús que el Judici fa naturalment d'alguns objectes per a aquest últim (el sentiment), però no l'objecte dels sentits, és l'absolutament gran, sent enfront d'ell tot un altre ús petit. Per tant, ha de anomenar-se sublim, no l'objecte, sinó la disposició de l'esperit, mitjançant una certa representació que ocupa el Judici relexionant.

Podem, doncs, afegir a les anteriors formes de la definició d'allò sublim aquesta més: Sublim és el que, només perquè es pot pensar, demostra una facultat de l'esperit que supera tota mesura dels sentits.

__________________________________________________

Crítica del judici (Espasa Calpe, Madrid 1981, 2ª ed., p. 151-152).
 
 
 

Versión en castellano

Immanuel Kant: lo sublime


Pero cuando llamamos una cosa, no solamente grande, sino grande de todos modos, absolutamente, en todo respecto (sobre toda comparación), es decir, sublime, se ve en seguida que no consentimos en buscar para ella, fuera de ella, una medida que le convenga, sino sólo consentimos en buscarla dentro de ella.

Es una magnitud que sólo a sí misma es igual. De aquí se colige que se ha de buscar lo sublime, no en las cosas de la naturaleza, sino solamente en nuestras ideas; determinar, empero, en cuál de ellas se encuentra, debemos dejarlo para la deducción.


La definición anterior puede expresarse también así: Sublime es aquello en comparación con lo cual toda otra cosa es pequeña. Se ve fácilmente por esto que nada puede darse en la naturaleza, por muy grande que lo juzguemos, que no pueda, considerado en otra relación, ser rebajado hasta lo infinitamente pequeño, y, al revés nada tan pequeño que no pueda, en comparación con medidas más pequeñas aún, ampliarse en nuestra imaginación hasta el tamaño de un mundo. El telescopio nos ha dado una rica materia para hacer la primera observación; el microscopio, para la segunda. Nada, por tanto, de lo que puede ser objeto de los sentidos puede llamarse sublime, considerándolo de ese modo. Pero justamente porque en nuestra imaginación hay una tendencia a progresar en lo infinito y en nuestra razón una pretensión a totalidad absoluta, como idea real, por eso esa misma inacomodación de nuestra facultad de apreciar las magnitudes de las cosas en el mundo sensible es, para esa idea, el despertar del sentimiento de una facultad suprasensible en nosotros y el uso que el Juicio hace naturalmente de algunos objetos para este último (el sentimiento), pero no el objeto de los sentidos, es lo absolutamente grande, siendo frente a él todo otro uso pequeño. Por lo tanto, ha de llamarse sublime, no el objeto, sino la disposición del espíritu, mediante una cierta representación que ocupa el Juicio reflexionante.


Podemos, pues, añadir a las anteriores formas de la definición de lo sublime esta más: Sublime es lo que, sólo porque se puede pensar, demuestra una facultad del espíritu que supera toda medida de los sentidos.


__________________________________________________
Crítica del juicio (Espasa Calpe, Madrid 1981, 2ª ed., p. 151-152).
 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.