Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Immanuel Kant: la mort pròpia no pot ser pensada

El morir no pot experimentar-lo cap ser humà en si mateix (perquè per fer una experiència és necessària la vida), sinó només percebre-ho en els altres. Si és dolorós, no pot jutjar-se per la ranera o les convulsions del moribund; més aviat sembla això una mera reacció mecànica de la força vital i potser una dolça sensació de gradual alliberar-se de tot dolor. --El temor a la mort, natural a tots els homes, fins i tot als més desgraciats o al més savi, no és, doncs, una por de morir, sinó, com diu Montaigne justament, de la idea d'estar mort, que el candidat a la mort creu tindrà encara després d'ella, figurant-se el cadàver, malgrat que aquest ja no és ell, com ell mateix ficat en el tenebrós sepulcre o en qualsevol altre lloc anàleg. --Aquesta il·lusió és irreprimible, perquè cau en la natura del pensar, que és un parlar a si mateix i de si mateix. El pensament: no sóc, no pot existir; perquè si no sóc, tampoc puc ser conscient que no sóc. Puc, certament, dir que no estic sa i pensar altres predicats semblants negant-los de mi mateix (com succeeix en tots els verba); però parlant en primera persona, negar el subjecte mateix, amb la qual cosa aquest s'anihila a si mateix, és una contradicció.

__________________________________________________

Antropologia en sentit pragmàtic (Alianza, Madrid 1991, p.70. Versió de José Gaos).
 
 
 

Versión en castellano

Immanuel Kant: la muerte propia no puede ser pensada


El morir no puede experimentarlo ningún ser humano en sí mismo (pues para hacer una experiencia es necesaria la vida), sino sólo percibirlo en los demás. Si es doloroso, no puede juzgarse por el estertor o las convulsiones del moribundo; más bien parece ser esto una mera reacción mecánica de la fuerza vital y acaso una dulce sensación de paulatino librarse de todo dolor. --El temor a la muerte, natural a todos los hombres, incluso a los más desgraciados o al más sabio, no es, pues, un pavor de morir, sino, como dice Montaigne justamente, de la idea de estar muerto, que el candidato a la muerte cree tendrá aún después de ella, figurándose el cadáver, a pesar de que éste ya no es él, como él mismo metido en el tenebroso sepulcro o en cualquier otro sitio análogo. --Esta ilusión es irreprimible, pues radica en la naturaleza del pensar, que es un hablar a sí mismo y de sí mismo. El pensamiento: no soy, no puede existir; pues si no soy, tampoco puedo ser consciente de que no soy. Puedo, ciertamente, decir que no estoy sano y pensar otros predicados semejantes negándolos de mí mismo (como sucede en todos los verba); pero hablando en primera persona, negar el sujeto mismo, con lo que éste se aniquila a sí mismo, es una contradicción.
__________________________________________________
Antropología en sentido pragmático (Alianza, Madrid 1991, p.70. Versión de José Gaos).

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.