Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

conseqüència lògica LÒG.

Concepte fonamental de la lògica, relacionat amb el de deduïbilitat (veure exemple), que defineix la propietat essencial dels raonaments vàlids i de les formes vàlides de raonar.

Definida sintàcticament, una fórmula qualsevol B és una conseqüència lògica d'un conjunt D de fórmules, si B és deduïble a partir del conjunt D.

Definida semànticament, una fórmula B és una conseqüència lògica d'un conjunt D de fórmules si tota assignació o interpretació que fa vertader al conjunt D fa també vertadera a la fórmula B.

El conjunt D = A1, A2, A3, ...A pot estar format per varies fórmules, per una  o per cap Ø D

Definició semàntica

«D╞ B, si i solament si tota interpretació f que va verdader al conjunt D fa també verdadera a B»

Definició sintàctica

«D╞ B, si i solament si existeix un procediment per deduir B de D»

Ambdues propietats, conseqüència lògica B i deduïbilitat B, són correlatives, de manera que:

« B si i solament si B»

La conseqüència lògica entre enunciats o fórmules d’enunciat suposa que la forma de l’argumentació és vàlida, de manera que, sigui quina sigui la interpretació o assignació de valor que es dóna als seus termes o lletres d’enunciat, la veritat es transmet de les premisses a la conclusió: si les premisses són vertaderes la conclusió ha de ser vertadera.

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.