Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Immanuel Kant: el cel estrellat i la llei moral

Dues coses omplen el meu ànim de creixent admiració i respecte a mesura que penso i aprofundeixo en elles: el cel estrellat sobre mi i la llei moral dintre de mi. Són coses ambdues que no he de buscar fora del meu cercle visual i limitar-me a conjecturar-les com si estiguessin embolicades en tenebres o es trobessin en allò transcendent; les veig davant mi i les enllaço directament amb la consciència de la meva existència. La primera arrenca del lloc que jo ocupo en el món sensible extern, i eixampla l'enllaç en que jo estic cap a l'immensament gran amb mons i més mons i sistemes de sistemes, i a més a més el seu principi i durada cap als temps il·limitats del seu moviment periòdic. La segona arrenca del meu jo invisible, de la meva personalitat i m'exposa en un món que té vertadera infinitat, però només es pot copçar per l'enteniment, i amb el qual (i, en conseqüència, al mateix temps també amb tots els altres mons visibles) em reconec enllaçat no de mode purament contingent com aquell, sinó universal i necessari. La primera visió d'una innumerable multitud de món anihila, per així dir, la meva importància com essent criatura animal que ha de tornar al planeta (només un punt a l'univers) la matèria d'on va sortir després d'haver estat proveït per breu temps d'energia vital (no se sap com). La segona, en canvi, eleva el meu valor com a intel·ligència infinitament, en virtut de la meva personalitat, en la qual la llei moral em revela una vida independent de l'animalitat i fins i tot de tot el món sensible, almenys en la mesura que pugui inferir-se de la destinació finalista de la meva existència en virtut d'aquesta llei, destinació que no està limitada a les condicions i límits d'aquesta vida.

__________________________________________________
Crítica de la razón práctica, Conclusión (Losada, Buenos Aires 1977, p. 171).

 
 

Versión en castellano

Immanuel Kant: el cielo estrellado y la ley moral


Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Son cosas ambas que no debo buscar fuera de mi círculo visual y limitarme a conjeturarlas como si estuvieran envueltas en tinieblas o se hallaran en lo trascendente; las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. La primera arranca del sitio que yo ocupo en el mundo sensible externo, y ensancha el enlace en que yo estoy hacia lo inmensamente grande con mundos y más mundos y sistemas de sistemas, y además su principio y duración hacia los tiempos ilimitados de su movimiento periódico. La segunda arranca de mi yo invisible, de mi personalidad y me expone en un mundo que tiene verdadera infinidad, pero sólo es captable por el entendimiento, y con el cual (y, en consecuencia, al mismo tiempo también con todos los demás mundos visibles) me reconozco enlazado no de modo puramente contingente como aquél, sino universal y necesario. La primera visión de una innumerable multitud de mundo aniquila, por así decir, mi importancia como siendo criatura animal que debe devolver al planeta (sólo un punto en el universo) la materia de donde salió después de haber estado provisto por breve tiempo de energía vital (no se sabe cómo). La segunda, en cambio, eleva mi valor como inteligencia infinitamente, en virtud de mi personalidad, en la cual la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad y aun de todo el mundo sensible, por lo menos en la medida en que pueda inferirse de la destinación finalista de mi existencia en virtud de esta ley, destinación que no está limitada a las condiciones y límites de esta vida.

__________________________________________________
Crítica de la razón práctica, Conclusión (Losada, Buenos Aires 1977, p. 171).


 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.