Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Immanuel Kant: el paralogisme del jo

En el mode de procedir de la psicologia racional domina un paralogisme que pot exposar-se mitjançant el sil·logisme següent:

El que no pot ser pensat d'una altra manera que com a subjecte, tampoc pot existir d'una altra manera que com a subjecte i és, consegüentment, substància.

Ara bé, un ésser pensant, considerat únicament en tan que tal, no pot ser pensat més que com a subjecte.

Per consegüent, no existeix més que com a tal, és a dir, com a substància.

En la premissa major es parla d'un ésser que pot ser pensat en qualsevol aspecte i, consegüentment, també tal com pot donar-se en la intuïció. En el menor, en canvi, només es parla d'aquest ser en la mesura que aquest es considera a si mateix com a subjecte en relació amb el pensament i la consciència, no considerat en relació amb la intuïció mitjançant la qual és donat al pensament com a objecte. La conclusió és, doncs, deduïda per sophisma figurae dictionis, és a dir, mitjançant fal·làcia.

__________________________________________________

Crítica de la raó pura, Dialèctica trasc., llibre segon, cap. 1, B 411, (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 369).
 
 

 
Versión en castellano

 Immanuel Kant: el paralogismo del yo

En el modo de proceder de la psicología racional domina un paralogismo que puede exponerse mediante el siguiente silogismo:

Lo que no puede ser pensado de otro modo que como sujeto, tampoco puede existir de otro modo que como sujeto y es, consiguientemente, sustancia
Ahora bien, un ser pensante, considerado únicamente en cuanto tal, no puede ser pensado más que como sujeto.
Por consiguiente, no existe más que como tal, es decir, como sustancia

En la premisa mayor se habla de un ser que puede ser pensado en cualquier aspecto y, consiguientemente, también tal como puede darse en la intuición. En la menor, en cambio, sólo se habla del mismo ser en la medida en que éste se considera a sí mismo como sujeto en relación con el pensamiento y la conciencia, no considerado en relación con la intuición mediante la cual es dado al pensamiento como objeto. La conclusión es, pues, deducida per sophisma figurae dictionis, es decir, mediante falacia.

__________________________________________________
Crítica de la razón pura, Dialéctica trasc., libro segundo, cap. 1, B 411, (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 369).

 

 
 
 
 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.