Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Immanuel Kant: antinòmia de la raó pràctica

En el suprem bé pràctic per a nosaltres, o sigui, que ha de fer-se real per mitjà de la nostra voluntat, la virtut i la felicitat es conceben com a necessàriament unides, de manera que l'un no pot suposar-se per una raó pràctica sense que li pertanyi també l'altre. Ara bé, aquesta unió (com totes absolutament) és analítica o sintètica. Però com està donada no pot ser analítica, segons acabem de demostrar, ha de concebre's sintèticament i per cert com enllaç de la causa amb l'efecte; perquè es refereix a un bé pràctic, o sigui al que és possible mitjançant l'acció. Per consegüent, o bé l'apetència de felicitat ha de ser la causa motora per a les màximes de la virtut, o la màxima de la virtut ha de ser la causa eficient de la felicitat. Primer que res és absolutament impossible, perquè (com es va demostrar en l'analítica) les màximes que posen el motiu determinant de la voluntat en l'afany de la felicitat pròpia no són morals i no poden fundar cap virtut. Però la segona cosa és també impossible, perquè tot enllaç pràctic de causes i efectes en el món, com resultat de la determinació de la voluntat, no es regeix per intencions morals de la voluntat, sinó pel coneixement de les lleis naturals [...], en conseqüència, de l'escrupolosa observació de les lleis morals no cal esperar un enllaç necessari i suficient per al bé suprem entre la felicitat i la virtut en el món.

Per tant, si el bé suprem segons regles pràctiques és impossible, també la llei moral que ordena fomentar-ho ha de ser fantàstica i enfocada a fins vacus imaginaris i, en conseqüència, falsa en si.

__________________________________________________

Crítica de la raó pràctica, llibre 2, cap. 2,1 (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 122-123).
 
 
 

Versión en castellano

Immanuel Kant: antinomia de la razón práctica


En el supremo bien práctico para nosotros, o sea, que ha de hacerse real por medio de nuestra voluntad, la virtud y la felicidad se conciben como necesariamente unidas, de suerte que lo uno no puede suponerse por una razón práctica sin que le pertenezca también lo otro. Ahora bien, esta unión (como todas absolutamente) es analítica o sintética. Pero como está dada no puede ser analítica, según acabamos de demostrar, tiene que concebirse sintéticamente y por cierto como enlace de la causa con el efecto; porque se refiere a un bien práctico, o sea a lo que es posible mediante la acción. Por consiguiente, o bien la apetencia de felicidad tiene que ser la causa motora para las máximas de la virtud, o la máxima de la virtud tiene que ser la causa eficiente de la felicidad. Lo primero es absolutamente imposible, porque (como se demostró en la analítica) las máximas que ponen el motivo determinante de la voluntad en el afán de la felicidad propia no son morales y no pueden fundar virtud alguna. Pero lo segundo es también imposible, porque todo enlace práctico de causas y efectos en el mundo, como resultado de la determinación de la voluntad, no se rige por intenciones morales de la voluntad, sino por el conocimiento de las leyes naturales [...], en consecuencia, de la escrupulosa observación de las leyes morales no cabe esperar un enlace necesario y suficiente para el bien supremo entre la felicidad y la virtud en el mundo.


Por lo tanto, si el bien supremo según reglas prácticas es imposible, también la ley moral que ordena fomentarlo tiene que ser fantástica y enfocada a fines vacuos imaginarios y, en consecuencia, falsa en sí.

__________________________________________________
Crítica de la razón práctica, libro 2, cap. 2,1 (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 122-123).


 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.