Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Immanuel Kant: el sentit comú

L'enteniment comú humà, que, com merament sa (no encara conreat) es considera com el mínim que sempre es pot esperar del que pretén el nom d'home, té per això també l'humiliant honor de veure's cobert amb el nom de sentit comú (sensus communis), de tal manera que per la paraula comuna -no sols en la nostra llengua, que aquí, realment, tanca una doble significació, sinó també en diverses altres- s'entén vulgare, allò que es troba a tot arreu, allò la possessió de la qual no constitueix un mèrit ni cap avantatge.

Però per sensus communis ha d'entendre's la idea d'un sentit que és comú a tots, és a dir, d'un Judici que, en la seva reflexió, té en compte pel pensament (a ‘priori') el mode de representació dels altres per atenir el seu judici, per dir-ho així, a la raó total humana, i, així, evitar la il·lusió que, nascuda de condicions privades subjectives, fàcilment preses per objectives, tindria una influència perjudicial en el judici. Ara bé: això es realitza comparant el seu judici amb altres judicis no tant reals com més aviat merament possibles, i posant-se al lloc de qualsevol altre.

__________________________________________________
Crítica del juicio, § 40 (Espasa Calpe, Madrid 1991, 5ª ed., p. 245).

 
 
 

Versión en castellano

Immanuel Kant: el sentido común

El entendimiento común humano, que, como meramente sano (no aún cultivado) se considera como lo menos que se puede esperar siempre del que pretende el nombre de hombre, tiene por eso también el humillante honor de verse cubierto con el nombre de sentido común (sensus communis), de tal modo que por la palabra común -no sólo en nuestra lengua, que aquí, realmente, encierra una doble significación, sino también en varias otras- se entiende vulgare, lo que en todas partes se encuentra, aquello cuya posesión no constituye un mérito ni ventaja alguna.


Pero por sensus communis ha de entenderse la idea de un sentido que es común a todos, es decir, de un Juicio que, en su reflexión, tiene en cuenta por el pensamiento (a priori) el modo de representación de los demás para atener su juicio, por decirlo así, a la razón total humana, y, así, evitar la ilusión que, nacida de condiciones privadas subjetivas, fácilmente tomadas por objetivas, tendría una influencia perjudicial en el juicio. Ahora bien: esto se realiza comparando su juicio con otros juicios no tanto reales como más bien meramente posibles, y poniéndose en el lugar de cualquier otro.

__________________________________________________
Crítica del juicio, § 40 (Espasa Calpe, Madrid 1991, 5ª ed., p. 245).

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.