Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

William James: verificació de les idees

La veritat d'una idea no és una propietat estroncada inherent a ella La veritat succeeix a una idea. Arriba a ser certa, es fa certa pels esdeveniments. La seva veritat és, en efecte, un procés, un succés, a saber: el procés de verificar-se, la seva verificació. La seva validesa és el procés de la seva validació.

Però, quin és el significat pragmàtic de les paraules verificació i validació? Insistim un altre cop en què signifiquen determinades conseqüències pràctiques de la idea verificada i validada. És difícil trobar una frase que caracteritzi aquestes conseqüències millor que la fórmula corrent de l'adequació, sent exactament aquestes conseqüències el que tenim a la ment quan diem que les nostres idees concorden amb la realitat. Ens guien, mitjançant els actes i les altres idees que susciten, a d'altres sectors de l'experiència amb què sentim -estant aquest sentiment entre les nostres possibilitats- que concorden les idees originals, les connexions i transicions arriben a nosaltres fil per randa de mode progressiu, harmoniós i satisfactori. Aquesta funció d'orientació agradable és la que denominem verificació d'una idea.

__________________________________________

Pragmatismo, Aguilar, Buenos Aires 1973, p. 157-158.
 
 
 

Versión en castellano

William James: verificación de las ideas

La verdad de una idea no es una propiedad estancada inherente a ella La verdad acontece a una idea. Llega a ser cierta, se hace cierta por los acontecimientos. Su verdad es, en efecto, un proceso, un suceso, a saber: el proceso de verificarse, su veri-ficación. Su validez es el proceso de su valid-ación.

Pero, ¿cuál es el significado pragmático de las palabras verificación y validación? Insistimos otra vez en que significan determinadas consecuencias prácticas de la idea verificada y validada. Es difícil hallar una frase que caracterice estas consecuencias mejor que la fórmula corriente de la adecuación, siendo exactamente estas consecuencias lo que tenemos en la mente cuando decimos que nuestras ideas concuerdan con la realidad. Nos guían, mediante los actos y las demás ideas que suscitan, a otros sectores de la experiencia con los que sentimos -estando este sentimiento entre nuestras posibilidades- que concuerdan las ideas originales, las conexiones y transiciones llegan a nosotros punto por punto de modo progresivo, armonioso y satisfactorio. Esta función de orientación agradable es la que denominamos verificación de una idea.

__________________________________________
Pragmatismo, Aguilar, Buenos Aires 1973, p. 157-158.

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.