Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Edward Sapir: tres accepcions del terme «cultura»

El terme «cultura» recobreix tres sentits o tres grups de sentits. En primer lloc és utilitzat en un sentit tècnic pels etnòlegs o pels historiadors de les cultures, per referir-se a tots els elements de la vida humana que són transmesos socialment, tant si són materials com si són espirituals. En aquesta accepció, la cultura és coextensiva a l’home mateix [...] Des d’aquest punt de vista, tots els éssers humans, o almenys tots els grups humans, posseeixen una cultura, encara que les seves diferències puguin ser considerables i els seus graus de complexitat molt desiguals. Per a l’etnòleg hi ha nombrosos tipus de cultures i una varietat infinita d’elements culturals, sense que mai associï a ells cap classe de judici de valor. [...]

La segona accepció del terme és la més àmpliament difosa. Designa un ideal, fortament academicista, de refinament individual, elaborat a partir d’un petit nombre de coneixements i experiències assimilades, però fet sobretot d’un conjunt de reaccions particulars sancionades per una classe i una llarga tradició. [...]

La tercera accepció del terme és la més difícil de definir i il·lustrar de manera satisfactòria (...), aquesta tercera accepció participa de la primera accepció (l’accepció tècnica) pel fet que, com aquella, posa l’accent sobre els béns espirituals del grup més que sobre els de l’individu. Participa de la segona accepció en la mesura que insisteix sobre un petit nombre de factors culturals [...]. En aquest sentit la «cultura» s’aproxima al «esperit» o al «geni» d’un poble.

_________________________________

Anthropologie, Minuit, París 1967, p.326.

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.