Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Aristòtil: la natura

Algunes coses són per natura, altres per altres causes. Per natura, els animals i les seves parts, les plantes i els cossos simples com la terra, el foc, l’aire i l’aigua -perquè diem que aquests i altres coses semblants són per natura. Totes aquestes coses semblen diferenciar-se de les que no estan constituïdes per natura, perquè cadascuna d’elles té en si mateixa un principi de moviment i de repòs, sigui respecte al lloc o a l’augment o a la disminució o a l’alteració. Al contrari, un llit, un vestit o qualsevol altra cosa de gènere semblant, en quant que les signifiquem en cada cas pel seu nom i en tant que són productes de l’art, no tenen en si mateixes cap tendència natural al canvi; però en quant que, accidentalment, estan fetes de pedra o de terra o d’una barreja d’elles, i només sota aquest respecte, la tenen. Perquè la natura és un principi i causa del moviment o del repòs en la cosa a què pertany primàriament i per si mateixa, no per accident.

______________________________________________

Física, I, 7, 189b-191a (Gredos, Madrid 1995, p. 128-129).

 


Versió castellana

Aristóteles: la naturaleza

Algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas. Por naturaleza, los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua -pues decimos que éstos y otras cosas semejantes son por naturaleza. Todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la disminución o a la alteración. Por el contrario, una cama, una prenda de vestir o cualquier otra cosa de género semejante, en cuanto que las significamos en cada caso por su nombre y en tanto que son productos del arte, no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio; pero en cuanto que, accidentalmente, están hechas de piedra o de tierra o de una mezcla de ellas, y sólo bajo este respecto, la tienen. Porque la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenece primariamente y por sí misma, no por accidente.

______________________________________________
Física, I, 7, 189b-191a (Gredos, Madrid 1995, p. 128-129).
 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.