Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

John Locke: realitat de les qualitats

Els percebin o no els sentits, el volum, el nombre, la forma i el moviment particulars de les parts del foc o de la neu estan realment en aquests cossos, i per això, poden denominar-se’ls qualitats reals, perquè existeixen en realitat en aquests cossos. No obstant això, la llum, la calor, la blancor o la fredor no existeixen d’una forma més real en els cossos que la malaltia o el dolor en el sucre. Suprimim la sensació d’aquestes qualitats; evitem que els ulls vegin la llum o els colors, que les oïdes escoltin els sons; fem que no agradi el paladar, i que el nas no oldgui, i tots els colors, sabors i sons des del moment que són idees particulars desapareixeran i se suprimiran totalment per quedar reduïts a les seves causes, o sigui, volum, forma i moviment de les parts dels cossos. [...]

El volum d’un tros de sucre pot produir-nos la idea d’una forma rodona o quadrada i, si es desplaça d’un lloc a un altre, la de moviment. Aquesta última idea ens representa el moviment com realment ocorre en el sucre que es desplaça. [...] Això és quelcom que tothom estarà disposat a admetre. A més a més, pel seu volum, forma, textura i moviment de les seves parts, el sucre pot produir en nosaltres la sensació de malestar i, de vegades, la de dolor agut, a causa d’un còlic. Tothom estarà disposat a admetre, així mateix, que aquestes idees de malestar i de dolor no estan en el sucre, sinó que són efectes de les seves operacions en nosaltres i que, quan no les percebem, no estan en cap part. [...]

Considerem els colors vermell i verd en el pòrfir, impedim que la llum caigui sobre ell i desapareixeran els seus colors, i no es produiran aquestes idees en nosaltres. En el moment en què la llum torni, es produiran novament en nosaltres aquestes idees: pot algú pensar que va haver-hi un canvi real en el pòrfir per la presència i absència de la llum, i que les idees de blancor i de vermell estan en realitat en el pòrfir il·luminat, quan, en estar a la foscor, no té cap color i és totalment pla? Realment, de dia o de nit, té una configuració tal de partícules que pot, pel reflex dels rajos de la llum en algunes de les parts d’aquesta pedra dura, provocar en nosaltres la idea de vermell, i en altres parts, la idea del blanc. Però el blanc i el vermell no estan mai en el pòrfir, sinó únicament una textura tal que pot produir-nos semblants sensacions.

__________________________________________________

Assaig sobre l’enteniment humà, l.2, cap. 8, n. 17,18,19 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol.1, p. 210-213).

 


Versió en castellà

John Locke: realidad de las cualidades

Los perciban o no los sentidos, el volumen, el número, la forma y el movimiento particulares de las partes del fuego o de la nieve están realmente en esos cuerpos, y por ello, pueden denominárseles cualidades reales, pues existen en realidad en esos cuerpos. Sin embargo, la luz, el calor, la blancura o la frialdad no existen de una forma más real en los cuerpos que la enfermedad o el dolor en el azúcar. Suprimamos la sensación de esas cualidades; evitemos que los ojos vean la luz o los colores, que los oídos escuchen los sonidos; hagamos que no guste el paladar, y que la nariz no huela, y todos los colores, sabores y sonidos desde el momento en que son ideas particulares desaparecerán y se suprimirán totalmente para quedar reducidos a sus causas, o sea, volumen, forma y movimiento de las partes de los cuerpos. [...]

El volumen de un trozo de azúcar puede producirnos la idea de una forma redonda o cuadrada y, si se desplaza de un lugar a otro, la de movimiento. Esta última idea nos representa el movimiento como realmente ocurre en el azúcar que se desplaza. [...] Esto es algo que todo el mundo estará dispuesto a admitir. Además, por su volumen, forma, textura y movimiento de sus partes, el azúcar puede producir en nosotros la sensación de malestar y, a veces, la de dolor agudo, a causa de un cólico. Todo el mundo estará dispuesto a admitir, asimismo, que estas ideas de malestar y de dolor no están en el azúcar, sino que son efectos de sus operaciones en nosotros y que, cuando no las percibimos, no están en ninguna parte. [...]

Consideremos los colores rojo y verde en el pórfido, impidamos que la luz caiga sobre él y desaparecerán sus colores, y no se producirán esas ideas en nosotros. En el momento en que la luz vuelva, se producirán de nuevo en nosotros esas ideas: ¿puede alguien pensar que hubo un cambio real en el pórfido por la presencia y ausencia de la luz, y que las ideas de blancura y de rojo están en realidad en el pórfido iluminado, cuando, al estar en la oscuridad, no tiene ningún color y es totalmente llano? Realmente, de día o de noche, tiene una configuración tal de partículas que puede, por el reflejo de los rayos de la luz en algunas de las partes de esa piedra dura, provocar en nosotros la idea de rojo, y en otras partes, la idea de lo blanco. Pero lo blanco y lo rojo no están nunca en el pórfido, sino únicamente una textura tal que puede producirnos semejantes sensaciones.
_________________________________________________
Ensayo sobre el entendimiento humano, l.2, cap. 8, n. 17,18,19 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol.1, p. 210-213).

 

 

Licencia de Creative Commons
 

Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.