Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

John Locke: tipus de coneixement

Aquestes dues, és a dir, la intuïció i la demostració, són els graus del nostre coneixement; [...]

Hi ha, no obstant això, una altra percepció de la ment que s’empra en l’existència particular dels éssers finits que estan fora de nosaltres, i que sobrepassant la mera probabilitat, i no aconseguint, no obstant això, totalment cap dels graus de certesa abans establerts, pansa pel nom de coneixement. No pot haver-hi res amb una certesa major que el que la idea que rebem d’un objecte exterior estigui en la nostra ment: aquest és el coneixement intuïtiu. Però el que hi hagi en la nostra ment quelcom més que merament aquesta idea, el que d’aquí podem inferir l’existència certa de quelcom fora de nosaltres que correspongui a aquesta idea, és el que alguns homes pensen que s’ha de qüestionar; perquè els homes poden tenir a les seves ments semblants idees, quan tals coses no existeixen, ni semblants objectes afecten els seus sentits. Però pinso que en aquest sentit estem dotats d’una evidència que sobrepassa tot dubte. Ja que jo preguntaria a qualsevol si no està irremeiablement conscient en si mateix de tenir una percepció diferent quan mira el sol pel dia i quan pensa en ell durant la nit; quan assaboreix el donzell, o olora una rosa, i quan només pensa en aquest sabor o en aquest perfum. Així, doncs, trobem que hi ha la mateixa diferència entre qualsevol idea reviscuda a la ment per la memòria i qualsevol que arriba a la nostra ment pels sentits, que la que existeix entre dues idees diferents. I si algú afirmés que un somni pot provocar el mateix, i que totes aquestes idees poden ser produïdes en nosaltres sense els objectes exteriors, estarà molt content de somiar que jo li puc contestar això:

__________________________________________________

Assaig sobre l’enteniment humà, l.4, cap. 2, n. 14.

 


Versió en castellà

 John Locke: tipos de conocimiento

Estas dos, es decir, la intuición y la demostración, son los grados de nuestro conocimiento; [...]

Hay, sin embargo, otra percepción de la mente que se emplea en la existencia particular de los seres finitos que están fuera de nosotros, y que sobrepasando la mera probabilidad, y no alcanzando, sin embargo, totalmente ninguno de los grados de certidumbre antes establecidos, pasa por el nombre de conocimiento. No puede haber nada con una certeza mayor que el que la idea que recibimos de un objeto exterior esté en nuestra mente: éste es el conocimiento intuitivo. Pero el que haya en nuestra mente algo más que meramente esta idea, el que de aquí podamos inferir la existencia cierta de algo fuera de nosotros que corresponda a esa idea, es lo que algunos hombres piensan que se debe cuestionar; porque los hombres pueden tener en sus mentes semejantes ideas, cuando tales cosas no existen, ni semejantes objetos afectan a sus sentidos. Pero pienso que en este sentido estamos dotados de una evidencia que sobrepasa toda duda. Pues yo preguntaría a cualquiera si no está irremediablemente consciente en sí mismo de tener una percepción diferente cuando mira el sol por el día y cuando piensa en él durante la noche; cuando saborea el ajenjo, o huele una rosa, y cuando solamente piensa en ese sabor o en ese perfume. Así, pues, encontramos que existe la misma diferencia entre cualquier idea revivida en la mente por la memoria y cualquiera que llega a nuestra mente por los sentidos, que la que existe entre dos ideas distintas. Y si alguien afirmara que un sueño puede provocar lo mismo, y que todas esas ideas pueden ser producidas en nosotros sin los objetos exteriores, estará muy contento de soñar que yo le puedo contestar esto:

 

Licencia de Creative Commons
 

Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.