Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

potència / dýnamis GEN.

Aristòtil(del llatí potentia, capacitat o poder, que tradueix el terme grec *b<":4H, dýnamis) La capacitat o el poder de fer alguna cosa que Aristòtil usa en el sentit peculiar de principi metafísic del ser de les coses i del canvi (veure cita). És el principi correlatiu al acte, o enérgeia (¥nXD(,4"), i de la ¥nJ,8Xi,4" (entelékheia), en quant que aquesta és la plenitud de l'acte (veure text ). El moviment és el pas de la potència a l'acte, o de la possibilitat a l'actualitat, i les coses mateixes no són sinó potències actualitzades; són un compost de potència i acte, de la mateixa manera que són un compost de matèria i forma.

Aristòtil distingeix diversos aspectes diferents d'aquesta noció, i anomena potència:

  1. al principi del moviment o del canvi que es dóna en un altre. Aquesta és la potència activa;

  2. a la capacitat de realitzar quelcom perfectament segons la pròpia intenció;

  3. a totes aquelles qualitats posseïdes per les coses en virtut de la qual són difícilment degenerables (i, per tant, tendeixen a ser el que són).

D'altra banda Aristòtil posa en connexió les nocions de potència i impotència amb les de possible i impossible (veure text). Aquesta caracterització de la potencialitat es presta a una certa ambigüitat, ja que es presta a ser entesa tant com possibilitat, o com preformació. L'esmentada ambigüitat segueix estant latent en molts autors posteriors (en Locke, per exemple, qui en el seu Essay segueix la noció aristotèlica de potència).

Veure acte i potència.

 

 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.