Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Marc Aureli (Marcus Aelius Aurelius Verus) (121-180) HIST.

Filòsof estoic que va ser emperador romà des de l'any 161 fins a la seva mort. Forma part de l'anomenat nou estoïcisme, i és l'últim gran representants d'aquest corrent. El seu pensament va estar molt influït per Sèneca i Epictet. No va escriure per publicar, encara que es conserven algunes cartes escrites en llatí a Frontó i a Herodes Àtic, i fragments d'alguns discursos. Però la seva obra principal, escrita en grec, és Tà eis heautón, conegut com a Meditacions, Soliloquis o, també, com a Pensaments o notes personals. Aquesta obra, que, com ja indica el seu títol, és un compendi de reflexions personals, conté les reflexions de Marc Aureli per afrontar amb serenitat els diversos avatars de la vida i l'escrivia només per a ús personal (la primera edició completa és de 1599). En aquesta obra, Marc Aureli va desenvolupar els aspectes més religiosos de l'estoïcisme i buscava en la filosofia una guia per a l'acció, una font per a la fe, fortalesa i serenitat davant els problemes de l'existència i un consol davant l'adversitat i l'infortuni. No va elaborar, doncs, un sistema filosòfic, sinó que el seu pensament representa més aviat una actitud espiritual. A diferència d'altres autors estoics, doncs, no s'ocupa de lògica, sinó que la seva filosofia, poc sistemàtica, s'orienta només cap a la moral i cap al problema del sentit de la vida.

Els Soliloquis es divideixen en dotze llibres, moltes de les sentències dels quals van ser escrites durant la realització de dures campanyes militars. En aquestes sentències advoca per la necessitat d'obrar d'acord amb la natura i considera, amb un cert pessimisme, que només la fe en una providència divina (AD`<@4" - pronoia), que harmonitza el Tot, proporciona un fonament per obrar ordenadament, alhora que crea les bases per considerar que l'autèntica saviesa és la participació en aquesta natura universal, i que la mort no és sinó el retorn al seu si. En aquest marc la conducta ha de ser dirigida per una ètica, basada en aquesta creença de l'ajust de cada ser amb l'u-tot. Però, en contra de les tesis corporeistes de l'estoïcisme antic (especialment de Zenó de Cítion i de Crisip), Marc Aureli no accepta la tesi antropològica que concep l'home format per :" (soma, cos material) i B<,ý:" (ànima-buf o pneuma) que, encara que no és material continua sent corporal. Per això, Marc Aureli afegeix, com Filó d'Alexandria, un tercer principi constitutiu de l'home: a més del cos-carn i de l'ànima-buf, està el <@ØH (nous o intel·lecte), superior a l'ànima i de natura divina, que és la base del nostre autèntic jo.

Aquest nous és el *"\:T< (daimon) que la divinitat atorga a l'home per guiar-ho. En aquestes tesis s'ha vist la influència del platonisme i de l'aristotelisme, que Marc Aureli va conèixer a través del seu antic mestre Claudi Sever. Així, afirmarà que el cos, que és fràgil i aviat es convertirà en un cadàver, no mereix cap consideració especial, com tampoc la mereixen les vanitats terrenals; només el <@ØH (intel·lecte), que és com un efluvi de l'intel·lecte diví, és la raó comuna a tots els homes. Aquest èmfasi en la comunitat de tots els homes el porta a afirmar, d'una banda, que ell té dues pàtries: una, Roma -en quant que és Marc Aureli-; l'altra, el món -en quant que és un home-. D'altra banda, aquesta estreta relació entre tots els homes el condueix també a sostenir un fort sentiment de pietat, en contra d'una tendència molt arrelada en el propi estoïcisme. Al mateix temps, considera que totes les parts que constitueixen l'home retornaran a allò d'on han sorgit, i s'assignaran a una altra part de l'univers, en un procés infinit. Per això considera que, o bé no hi ha supervivència després de la mort, o aquesta és breu, ja que les ànimes, després de la ¦iBbD@F4H (ecpírosis) es reabsorbiran en el logos spermatikós .

Malgrat el seu cosmopolitisme, de la seva creença en una única divinitat i de la seva inclinació per la pietat, com a home d'Estat va defensar la necessitat de mantenir el culte politeista, que era manifestació de les arrels culturals de la seva època. Per això va perseguir als cristians, als que considerava intolerants. La seva concepció política li feia pensar que la història havia arribat a una fase final que simplement calia conservar i, en aquest sentit, la seva filosofia, d'una banda, es va orientar cap a la defensa de les institucions i la participació activa en la vida política i, d'altra banda, era manifestació del sentiment de caducitat que s'imposava en una època que realment va ser de canvi històric i de lent fi del món antic.


Bibliografia sobre estoïcisme

Fragments i testimonis par a l'estudi de l'estoïcisme antic: Stoicorum Veterum Fragmenta, edició de H. von Arnim, 4 vols., Leipzig 1903-1924, reimprès a Stuttgart 1964.

Traduccions al castellà:

 • Elorduy, E., El estoicismo, 2 vols., Gredos, Madrid 1972.
 • Elorduy, E., Séneca: vida y escritos, CSJC, Madrid 1965.
 • García Borrón Moral, J.E., Séneca y los estoicos, CSIC, Barcelona 1965.
 • García Gual, C. y Imaz, María J., La filosofía helenística: éticas y sistemas, Cincel, Madrid 1986.
 • Levi, A., Historia de la filosofía romana, EUDEBA, Buenos Aires 1969.
 • Long, Anthony, A., La filosofía helenística, Revista de Occidente, Madrid 1975.
 • Miralles, Carles, El helenismo, Montesinos, Barcelona 1981.
 • Puente Ojea, G., Ideología e Historia. El fenómeno estoico en la edad antigua, S.XXI, Madrid 1974.
 • Rist, J.M., La filosofía estoica, Crítica, Barcelona 1995.
 • Wenley, R.M., El estoicismo y su influencia, Eudeba, Buenos Aires 1948.
 • Zambrano, María, Séneca, Ed. Siruela, Madrid 1994.

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.