Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

religió, filosofia de la FIL. REL.

La filosofía de la religió és u na reflexió des d'una perspectiva natural, racional i objectiva de la religió com a realitat humana. La filosofia, com a activitat reflexiva de segon ordre, pren com a objecte d'estudi no solament les característiques que poden considerar-se definitòries del fet global de la religió, o la natura de la religió, que se sintetitza amb la pregunta «què és, en definitiva, la religió?», sinó també els resultats de les ciències positives que estudien l'un o l'altre aspecte d'aquesta, i que tenen el seu origen en la història comparada de les religions, com la fenomenologia de la religió, la sociologia de la religió, o la psicologia de la religió, entre d'altres.

L'expressió «filosofia de la religió» es deu, segons sembla, a S. von Storchenau, professor de la universitat de Viena, el 1784, però la seva aparició com a disciplina autònoma i separada de la resta de la filosofia acostuma a assignar-se a Kant, que és considerat fundador de la «teoria filosòfica de la religió», amb el seu llibre La religió dins els límits de la mera raó (1793).

La filosofia de la religió neix en substitució de l'anterior teologia natural, desenvolupada durant els segles XVII i XVIII, impulsada pel deisme i també pel racionalisme de Christian Wolff, per donar fonament autònom a la creença religiosa. Degut, d'una banda, a la secularització creixent de la societat i, per un altre, al desenvolupament del pensament crític filosòfic que té lloc després de la Il·lustració, l'antiga fonamentació filosòfica de la religió es canvia en crítica de la religió, i després, ja a la fi del s. XIX, en estudi científic de la religió.

S'atribueixen a aquesta disciplina tres fases al llarg de les quals es constitueix en disciplina autònoma:

  1. La de la nova filosofia de la religió en la línia iniciada per Kant, els màxims representants de la qual són Lessing i Schleiermacher;
  2. la de crítica de la religió, que s'inicia en el s. XIX i arriba al XX, segons la qual la religió és un estadi de la humanitat superat (A. Comte), resultat d'una projecció humana, que pren allò aparent per real (Feuerbach), una alienació de l'home causada per les relacions economicosocials (Marx), un platonisme per al poble, responsable de la desvalorització de la cultura occidental (Nietzsche), una il·lusió o «idea delirant», o una «neurosi obsessiva de la humanitat» deguda a un primitiu estadi infantil (Freud), o sentiments i emocions inadequadament expressades en un llenguatge metafísic, que el torna immune a la discussió racional (filosofia analítica); i

  3. la de les ciències de la religió, nascudes a la fi del s. XIX, a partir de nombroses investigacions empíriques sobre els fets religiosos, i que donen origen a la història comparada de les religions, la fenomenologia de la religió, la sociologia i psicologia de la religió, entre d’altres. Els investigadors que es basen en aquests resultats empírics - Émile Durkheim, Georg Simmel, Max Weber, Ernst Troeltsch, Lucien Lévy-Bruhl, etc.- no s’adhereixen ja a l’anterior postura crítica i combativa contra la religió, sinó que parteixen del supòsit que aquesta pot estudiar-se de forma objectiva i neutral com qualsevol altre fenomen de la societat.

    La filosofia de la religió té elements de tota la seva història i és, per tant, una reflexió independent de la teologia, autònoma, lliure, reflexiva i crítica sobre la natura de la religió (veure cita). La complexitat del fenomen religiós i el seu arrelament en la vida o en les vivències de l'individu i del grup obliga que aquesta reflexió comprengui també consideracions de tipus sociològic (sociologia de la religió), psicològic (psicologia de la religió) i històric (història de les religions).

Bibliografia

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.