Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

teoria de l’acció social  SOCIOL.

Max WeberTeoria sociológica fonamentada en la noció d’acció social, desenvolupada sobretot per Weber, Durkheim, Pareto i Parsons i altres, així com també pels sostenidors de l’anomenat interaccionisme simbòlic. La idea fonamental és que la realitat social es comprèn a través de la comprensió del sentit que els agents o actors socials donen a les seves accions. Per a Weber, l’acció social té el sentit que li dóna l’agent en la seva intenció d’interaccionar amb l’altre. Aquest sentit, a més de ser expressió de la voluntarietat de l’individu, s’entremescla amb creences, valoracions, perspectives i sentiments. Per arribar a comprendre l’acció social, Weber la divideix segons quatre tipus:

Aquests quatre tipus d’acció social es barregen en la realitat social i poden no donar-se purs. D’altra banda, aquesta classificació permet entendre el conjunt d’accions socials com dividit en dos grups majors:

De la mateixa manera, Vilfredo Pareto distingeix dues classes d’accions: les accions socials lògiques i les accions socials alógicas; les primeres s’objectiven en interessos i les segones en sentiments. Per a Pareto, la gran majoria de les accions socials té origen irracional; la societat equilibrada busca la compensació entre interessos i sentiments. Parsons, que també considera, com Weber, que la unitat mínima i fonamental de la realitat social és l'acció humana, atribueix a aquesta un «marc de referència» dins el qual ha d’interpretar-se. Aquest marc està constituït per quatre contextos, o subsistemes:

Qualsevol acció ha d’entendre’s dins aquests quatre contextos, que constitueixen el seu marc de referència, i que junts formen el sistema més general de l’acció, la qual cosa vol dir que l’acció social és resultat de la interacció d’aquests quatre subsistemes. En ells es distingeix una jerarquia de sistemes, o una cibernètica de sistemes, de manera que el superior governa o controla a l’inferior: el sistema cultural, compost exclusivament per elements simbòlics (valors, normes, ideologies) ocupa el nivell superior, mentre que el sistema biològic, compost d’elements fisiològics materials, ocupa el nivell inferior. El sistema social, dominat pel cultural, domina i controla, al seu torn, al sistema de la personalitat. L’acció social s’inscriu pròpiament en el subsistema social i el subsistema cultural, que, compenetrats i no podent existir l’un sense l’altre, constitueixen la realitat social en conjunt, o sistema social pròpiament dit. Aquest s’estructura segons un procés d’institucionalització dels elements propis de la cultura, el subsistema dominant (valors, normes, idees, símbols) en formes permanents i estables que configuren l’organització social. Aquests components estructurals són: els rols (modes com una persona participa en l’interacció: una persona és mare, esposa, professora, militant d’un partit, etc.); les col·lectivitats constituïdes entorn de valors socials (la família, l’escola, el partit, etc.); les normes o models de comportament, i els valors, que són els objectius desitjables per tots. L’acció social, per tant, queda inscrita dins un «sistema de l’acció». La manera adequada d’estudiar l’acció social és, no obstant això, considerant-la dins el seu sistema propi, que és el social, i així es refereix Parsons al «sistema de l’acció social». Hi ha sistema social quan les interaccions entre els actors socials, els individus, es realitzen a través de les institucions socials, això és, a través dels «rols» i les «col·lectivitats» institucionalitzats, o pautes de conducta social estables i sotmeses a normes. A tot sistema social li corresponen els seus fins adequats, en vista dels quals precisament existeix: les funcions socials. Parsons considera aquests fins com els objectius a què estén lliurement la decisió dels actors socials i, al mateix temps, com els prerequisits funcionals que exigeix un sistema social:

S’atribueix a la teoria de l’acció social cert individualisme metodològic. Els seus plantejaments sociològics en general són oposats als propis de l’estructuralisme en sociologia.

 


Veure interaccionisme simbòlic,

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.